Våra avgifter:

Stor båt: 900:-/år
Liten båt: 700:-/år
Medlemsavgift: 400:-/ år
Trailingavgift: 60:-/ gång
Stödmedlem: 100:-/ år

Betala på:

Bankgiro: 5702-6320
            ELLER
Swish: 1236468912, märk betalningen med ditt namn.