Historia

I många år var piren en liten, svårtillgänglig plats där ett fåtal båtar fick plats. Sten och grund gjorde det svårt att lägga till och riskfyllt att köra ut... 
Några hade börjat prata om att anlägga en riktig hamn och 1995 bildades BK Piren av några driftiga människor i och runtomkring Diö. 
Andelar och medlemsavgifter samlades in och väldigt många tyckte iden var kanon! 
Grävmaskiner grävde bort stenblock, grus mm till ett bra djup och nu kunde båtar köra in och ut ur hamnen
Bryggor köptes in och sattes på plats och helt plötsligt fanns det en hamn! 
Genom åren har ett enormt arbete genomförts av frivilliga själar som byggt klubbstuga,planat ut området, anlagt en vacker gräsmatta, rest flaggstång mm mm! 
På BK Pirens klubbö, Kaffekulan, har det även blivit mycket trevligt och vackert med vedbod, grillplatser,badstrand och bryggor där båtar kan lägga till!